Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m và tính toán khối lượng san lấp.

Địa điểm: Bình Chánh, TPHCM

Quy mô: 10 Ha.

Mục đích khảo sát địa hình Bình Chánh

khảo sát địa hình Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
  1. Lập bản đồ địa hình và cắm mốc ranh đất
  2. Tính toán khối lượng san lấp mặt bằng
  3. Giám sát khối lượng san lấp.

Thiết bị sử dụng khảo sát:

Khảo sát địa hình Đà Lạt dự án Minh Phương Farm

Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
  1. Máy toàn đạc điện tử
  2. Máy thu GNSS RTK
  3. Tính toán khối lượng san lấp trên phần mềm Civil 3D.

Một số hình ảnh khảo sát và kết quả tính san lấp

Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình Bình Chánh và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh
Khảo sát địa hình và tính toán khối lượng san lấp Bình Chánh

XEM THÊM  KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH DỌC TUYẾN TẠI PHÚ YÊN BẰNG UAV