Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt cung cấp dịch vụ đo đạc hiện trạng chùa Từ Hiếu, Thành phố Huế phục vụ thiết kế quy hoạch chùa Từ Hiếu.

Quy mô đo đạc hiện trạng khá lớn với khuôn viên chùa gồm nhiều kiến trúc như chùa, nhà khách, phòng thờ, cầu, ao….trên khuôn viên 5Ha.

Chúng tôi thực hiện đo đạc với sự trợ giúp của thiết bị đo đạc: máy bay không người lái/ flycam, máy toàn đạc điện tử.

Để trực quan hóa kết quả, chúng tôi đã thực hiện thêm việc xây dựng webGIS tích hợp VR 360 chùa Từ Hiếu. Xem webgis Chùa Từ Hiếu 

Kết quả là bản đồ hiện trạng cao độ gồm hiện trạng, tổng mặt bằng và ảnh trực giao từ flycam, ảnh VR 360 từ flycam và webgis.

Sau đây là một số hình ảnh đo đạc của Hợp Nhất Bách Việt đã thực hiện:

Khảo sát đo đạc hiện trạng chùa Từ Hiếu thành phố Huế
Khảo sát đo đạc hiện trạng chùa Từ Hiếu thành phố Huế
Khảo sát đo đạc hiện trạng chùa Từ Hiếu thành phố Huế
Khảo sát đo đạc hiện trạng chùa Từ Hiếu thành phố Huế
Khảo sát đo đạc hiện trạng chùa Từ Hiếu thành phố Huế
Khảo sát đo đạc hiện trạng chùa Từ Hiếu thành phố Huế