Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt Khảo sát địa hình Flycam Gò Công Đông Tiền Giang. Hợp Nhất Bách Việt chuyên khảo sát địa hình, đo đạc địa chính, quét 3D bằng lidar hoặc UAV.

Quy mô khảo sát địa hình Tiền Giang: 10Ha

Thiết bị sử dụng khảo sát địa hình Tiền Giang

Xem thêm: dịch vụ khảo sát địa hình bằng Flycam chuyên nghiệp

Phantom 4 Pro

Máy thu GNSS RTK để làm GCP

Một số hình ảnh khảo sát địa hình Tiền Giang

Khảo sát địa hình Flycam Gò Công Đông Tiền Giang
Khảo sát địa hình Flycam Gò Công Đông Tiền Giang

XEM THÊM : KHẢO SÁT FLYCAM CUNG CẤP ẢNH PHỤC VỤ SƠ HỌA ĐỊA CHÍNH

Khảo sát địa hình Flycam Gò Công Đông Tiền Giang
Khảo sát địa hình Flycam Gò Công Đông Tiền Giang
Khảo sát địa hình Flycam Gò Công Đông Tiền Giang
Khảo sát địa hình Flycam Gò Công Đông Tiền Giang
Khảo sát địa hình Flycam Gò Công Đông Tiền Giang
Khảo sát địa hình Flycam Gò Công Đông Tiền Giang