Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt là nhà thầu thực hiện Khảo sát địa hình và địa chất dự án Giang Điền Đồng Nai.

Mục đích khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế dự án nhà kho

Quy mô khảo sát địa hình 23Ha

Công ty Bách Việt sử dụng nhiều thiết bị đo đạc cũng như khoan địa chất để thực hiện như:

  1. Máy GPS RTK Hi Target
  2. Máy toàn đạc Leica
  3. Máy khoan
  4. Máy thủy bình Leica NA730 Plus

Một số hình ảnh tại thực địa Giang Điền

Khảo sát địa hình và địa chất dự án Giang Điền Đồng Nai
Khảo sát địa hình và địa chất dự án Giang Điền Đồng Nai
Khảo sát địa hình và địa chất dự án Giang Điền Đồng Nai
Khảo sát địa hình và địa chất dự án Giang Điền Đồng Nai
Khảo sát địa hình và địa chất dự án Giang Điền Đồng Nai
Khảo sát địa hình và địa chất dự án Giang Điền Đồng Nai
Khảo sát địa hình và địa chất dự án Giang Điền Đồng Nai
Khảo sát địa hình và địa chất dự án Giang Điền Đồng Nai