Công ty Hợp Nhất Bách Việt thực hiện đo đạc Kiểm tra mốc khống chế toạ độ, mốc ranh dự án Kiến Tường Long An.

Dự án: Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Kết Cấu Hạ Tầng Khu Bến Xe – Dân Cư Kiến Tường Trên Địa Bàn Thị Xã Kiến Tường do chủ đầu tư TNP thực hiện (một thành viên của TNG).

Hạng mục công việc đo đạc kiểm tra toàn bộ hệ thống toạ độ, cao độ hiện có

Đo đạc kiểm tra toàn bộ mốc ranh dự án

Một số hình ảnh đo đạc của BVU tại dự án

Kiểm tra mốc khống chế toạ độ, mốc ranh dự án Kiến Tường Long An
Kiểm tra mốc khống chế toạ độ, mốc ranh dự án Kiến Tường Long An
Kiểm tra mốc khống chế toạ độ, mốc ranh dự án Kiến Tường Long An
Kiểm tra mốc khống chế toạ độ, mốc ranh dự án Kiến Tường Long An