Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt là nhà thầu khảo sát địa hình và khảo sát hạ tầng xây dựng dự án An Khánh 3 tại đường Trần Não, quận 2

Chủ đầu tư: Công Ty Cp Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Phi Long

Nội dung công việc:

  1. Lập mốc khống chế tọa độ hạng IV
  2. Đo dẫn thủy chuẩn hạng IV
  3. Đo đạc địa hình 1/500
  4. Khảo sát hạ tầng thoát nước

Các thiết bị sử dụng gồm:

  1. Máy toàn đạc điện tử
  2. Máy thủy bình NA 730 Plus
  3. Máy thu GNSS RTK Hi Target

Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc với 6 nhân sự thi công

Một số hình ảnh đo đạc tại dự án

Khảo sát địa hình hạ tầng Trần Não Quận 2

Khảo sát địa hình hạ tầng Trần Não Quận 2

Khảo sát địa hình hạ tầng Trần Não Quận 2

Khảo sát địa hình hạ tầng Trần Não Quận 2

Tại sao phải khảo sát đo đạc hiện trạng hạ tầng

Đo đạc hiện trạng hạ tầng phục vụ đấu nối hạ tầng hoặc để điều chỉnh, cải tạo quy hoạch hạ tầng.

Bên cạnh đó, đối với công tác bàn giao hạ tầng dự án phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hồng cho dự án bắt buộc phải đo đạc lại hiện trạng hạ tầng để phục vụ công tác bàn giao hạ tầng tại Sở Giao thông vận tải.