Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt là nhà thầu Khảo sát địa hình Đak Nông thiết kế farmstay,

Quy mô khu vực khảo sát địa hình để thiết kế farmstay là 6ha.

Tỷ lệ bản đồ địa hình 1/500

Phương pháp thực hiện: khảo sát địa hình bằng flycam

Địa điểm khảo sát địa hình: QL28, Quảng Khê, Đắk Glong, Đăk Nông

Một số hình ảnh khảo sát địa hình Đak Nông thiết kế farmstay

Khảo sát địa hình Đak Nông thiết kế farmstay
Khảo sát địa hình Đak Nông thiết kế farmstay
Khảo sát địa hình Đak Nông thiết kế farmstay
Khảo sát địa hình Đak Nông thiết kế farmstay
Khảo sát địa hình Đak Nông thiết kế farmstay
Khảo sát địa hình Đak Nông thiết kế farmstay