ĐO ĐẠC KHẢO SÁT CHUYÊN NGHIỆP

Một thương hiệu của BVU

Contact Us

Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt (BVU) cung cấp dịch vụ đo đạc địa chính, khảo sát xây dựng, scan 3D laser và xử lý dữ liệu GIS

HEAD OFFICE

369/16 Lò Lu, . Trường Thạnh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Opening Hours

Thứ 2 đến Thứ 6: 9am – 5 pm

E-mail

viet@bachvietunited.com

phone

028 35356895