Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt tham gia Khảo sát địa hình bằng Flycam dự án tại Mũi Né Bình Thuận phục vụ lập quy hoạch

Tổng quy mô ranh giới nghiên cứu quy hoạch: 8000 Ha.

Tỷ lệ bản đồ cần thành lập 1/2000 đường đồng mức 1m

Thiết bị sử dụng là máy GNSS RTK Hi Target và Phantom 4 RTK

Để công việc bay chụp tuân thủ quy định, chúng tôi xin phép bay chụp tại Cục Tác Chiến.

Thời gian thực hiện 50 ngày làm việc

Một số hình ảnh Khảo sát địa hình bằng Flycam dự án tại Mũi Né Bình Thuận

Đo đạc GPC để nâng cao độ chính xác bay chụp UAV
Đo đạc GPC để nâng cao độ chính xác bay chụp UAV
Khảo sát địa hình bằng Flycam dự án tại Mũi Né Bình Thuận
Khảo sát địa hình bằng Flycam dự án tại Mũi Né Bình Thuận
Đo đạc GPC để nâng cao độ chính xác bay chụp UAV
Đo đạc GPC để nâng cao độ chính xác bay chụp UAV