Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt khảo sát địa hình 1/500 đường đồng mức 1m tại xã Liên Đầm, Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Quy mô khảo sát 70Ha

Mục đích: phục vụ công tác thiết kế lập đồ án quy hoạch khu du lịch thác Bobla giai đoạn 2

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt

Thời gian thực hiện tháng 10/2021.

Một số hình ảnh khảo sát địa hình và kết quả khảo sát địa hình tại Di Linh

khảo sát địa hình và kết quả khảo sát địa hình tại Di Linh
khảo sát địa hình và kết quả khảo sát địa hình tại Di Linh
khảo sát địa hình và kết quả khảo sát địa hình tại Di Linh
khảo sát địa hình và kết quả khảo sát địa hình tại Di Linh
khảo sát địa hình và kết quả khảo sát địa hình tại Di Linh
khảo sát địa hình và kết quả khảo sát địa hình tại Di Linh
khảo sát địa hình và kết quả khảo sát địa hình tại Di Linh
khảo sát địa hình và kết quả khảo sát địa hình tại Di Linh
khảo sát địa hình và kết quả khảo sát địa hình tại Di Linh
khảo sát địa hình và kết quả khảo sát địa hình tại Di Linh