Công ty Hợp Nhất Bách Việt thực hiện Đo đạc mốc khống chế toạ độ cao độ huyện Cần Giờ phục vụ đo đạc san lấp mặt bằng và cắm mốc ranh đất.

Địa điểm đo đạc mốc khống chế toạ độ cao độ: xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TPHCM

Thiết bị đo đạc gồm máy RTK, máy thuỷ bình

Số lượng mốc khống chế toạ độ: 4 mốc

Mục đích đo đạc phục vụ san lấp mặt bằng và cắm mốc ranh, đo đạc bản đồ hiện trạng cao độ địa hình.

Một số hình ảnh đo đạc tại thực địa của team BVU

Đo đạc mốc khống chế toạ độ cao độ huyện Cần Giờ
Đo đạc mốc khống chế toạ độ cao độ huyện Cần Giờ
Đo đạc mốc khống chế toạ độ cao độ huyện Cần Giờ
Đo đạc mốc khống chế toạ độ cao độ huyện Cần Giờ
Đo đạc mốc khống chế toạ độ cao độ huyện Cần Giờ
Đo đạc mốc khống chế toạ độ cao độ huyện Cần Giờ
Đo đạc mốc khống chế toạ độ cao độ huyện Cần Giờ
Đo đạc mốc khống chế toạ độ cao độ huyện Cần Giờ