Công ty Hợp Nhất Bách Việt thực hiện cắm mốc ranh dự án khu nhà ở phường Long Bình quận 9 TPHCM phục vụ thi công hàng rào bảo vệ dự án.

Khối lượng công việc đo đạc định vị góc ranh dự án: 104 mốc

Kiểm tra mốc khống chế tọa độ

Đo đạc hoàn công mốc ranh đã cắm

Vị trí dự án tại phường Long Bình, đối diện nhà ga metro.

Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Ngân Thạnh

Đơn vị phát triển dự án: Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land)

Một số hình ảnh thi công đo đạc cắm mốc ranh quận 9

Cắm mốc ranh dự án khu nhà ở phường Long Bình quận 9 TPHCM
Cắm mốc ranh dự án khu nhà ở phường Long Bình quận 9 TPHCM
Cắm mốc ranh dự án khu nhà ở phường Long Bình quận 9 TPHCM
Cắm mốc ranh dự án khu nhà ở phường Long Bình quận 9 TPHCM