Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc, Bảo Lâm Lâm Đồng.

Xem thêm: khảo sát địa hình 3D bằng Flycam

Mục đích khảo sát địa hình và thành lập mô hình 3D phục vụ công tác thiết kế.

Địa điểm: Lộc Nam, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Xem thêm: dịch vụ khảo sát địa hình bằng Flycam chuyên nghiệp

Thiết bị đo đạc khảo sát địa hình gồm:

Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
  1. Máy thu GNSS RTK Hi Target
  2. Máy toàn đạc điện tử
  3. Phantom 4 Pro và thiết bị PPK.

Một số hình ảnh thực hiện khảo sát và bay chụp tại Bảo Lộc

Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng

XEM THÊM: ĐO ĐẠC HOÀN CÔNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH SAMIN QUẬN 7

Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Kết quả Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng
Kết quả Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng

Khảo sát địa hình và bay chụp 3D bằng DRONE tại Bảo Lộc Lâm Đồng