Khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV được Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện.

Quy mô khảo sát: 238Ha.

Mục đích: lập quy hoạch 1/2000 thị trấn Di Linh huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng

Thiết bị khảo sát gồm:

  1. Máy bay flycam phantom 4 pro v2.
  2. GNSS Hi Target để đo đạc các điểm GCP và điểm check point. Qua đó nâng cao độ chính xác của kết quả bay chụp.

Một số hình ảnh thực tế khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV

Ranh dự án
Khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Di Linh Lâm Đồng bằng UAV

XEM THÊM BAY CHỤP VÀ CUNG CẤP ẢNH TRỰC GIAO LẠC ĐỊA BẾN TRE