Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng đang có sự bùng nổ xây dựng và cơ sở hạ tầng (cống,điện nước,…) rất mạnh mẽ với hàng loạt các dự án có chiều dài hàng chục/hàng trăm km đòi hỏi khối lượng thực hiện khảo sát là cực kỳ lớn. Giải pháp máy bay không người lái (Flycam,UAV,drone) như một cuộc cách mạng đáp ứng hiệu quả các nhu cầu này. Khảo sát địa hình tuyến đường bằng Flycam ở Đồng Nai là dự án mà Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt đã thực hiện hoàn thành.

LIÊN HỆ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH BẰNG FLYCAM 0963951375

Quy mô khảo sát địa hình đường giao thông tại Đồng Nai bằng Flycam

Xem thêm: dịch vụ khảo sát địa hình bằng Flycam chuyên nghiệp

Khảo sát địa hình tuyến đường bằng Flycam ở Đồng Nai
Khảo sát địa hình tuyến đường bằng Flycam ở Đồng Nai

Mới đây, đội ngũ BVU vừa tiến hành khảo sát một dự án cấp thoát nước với chiều dài hơn 10km chỉ trong vòng 1 ngày thực hiện!  Các kết quả thu được bao gồm ảnh trực giao, mô hình số địa hình, các kết quả tính  khối lượng nhanh chóng, chính xác cho việc đào đắp trên toàn bộ con đường.

Kết quả đặc biệt với các điểm kiểm soát mặt đất

Điểm kiểm soát mặt đất GCP trong khảo sát địa hình dọc tuyến UAV
Điểm kiểm soát mặt đất GCP trong khảo sát địa hình dọc tuyến UAV
Điểm kiểm soát mặt đất GCP trong khảo sát địa hình dọc tuyến UAV
Điểm kiểm soát mặt đất GCP trong khảo sát địa hình dọc tuyến UAV

XEM THÊM BÀI: Ứng dụng UAV trong khảo sát tuyến đường giao thông thủy lợi

Chúng tôi tiến hành sử dụng phương pháp khảo sát địa hình UAV bằng các điểm khống chế mặt đất (Ground Control Point).

Các điểm kiểm soát mặt đất để cải thiện độ chính xác của các sản phẩm cuối cùng  với độ chính xác mặt bằng lên tới 3cm và cao độ thoáng trung bình từ 4-5cm. Chúng tôi tiến hành thu thập dữ liệu bằng máy bay không người lái, tải dữ lên lên phần mềm xử lý không ảnh, sau đó nhập, gắn thẻ và xử lý các điểm kiểm soát mặt đất

Hình ảnh khu vực khảo sát
Hình ảnh khu vực khảo sát

Tổng cộng, chúng tôi đã tiến hành xử lý gần 1000 tấm ảnh bằng cách sử dụng phần mềm Agisoft Metashape. Sau đó, chúng tôi tiến hành xuất kết quả dữ liệu máy bay không người lái của mình dưới dạng tệp LAS và TIFF và sử dụng chúng trong CAD để tiến hành số hóa, tính toán thể tích,…

Kết quả mấu chốt của phương pháp khảo sát tuyến đường bằng UAV

  1. Tốc độ khảo sát nhanh hơn gần 5 lần, đi theo đó là chi phí giảm gấp 4 lần
  2. BVU đã thực hiện khảo sát địa hình khu vực dự án bằng máy bay không người lái, nhóm Arcadis chỉ mất khoảng 4 giờ tại thực địa.
  3. Trong khi đó, nếu tiến hành khảo sát bằng phương pháp truyền thống lên tới hơn 20 giờ.
  4.  Thực sự, phương pháp khảo sát bằng máy bay không người lái có thể khảo sát nhanh gấp 5 lần.

Với kinh nghiệm trong các dự án khảo sát dạng tuyến, chúng tôi có thể duy trì mức năng suất này trong toàn bộ dự án lên tới hàng chục/hàng trăm km. Từ đó, chúng tôi có thể cung cấp các tính toán khối lượng của mình nhanh hơn nhiều rất so với bình thường, giúp các chủ đầu tư của họ quản lý dự án đúng tiến độ.

Cải thiện độ chính xác của khảo sát và đo lường khối lượng

Kết quả mô hình DSM mô hình độ cao bề mặt
Kết quả mô hình DSM mô hình độ cao bề mặt

Chúng tôi không chỉ khảo sát nhanh hơn, mà chúng tôi còn có tạo ra các sản phẩm chính xác hơn so với phương pháp khảo sát truyền thống.

Dữ liệu về máy bay không người lái chính xác hơn một các khảo sát truyền thống khi đề cấp đến mật độ điểm, bởi vì nó bắt được nhiều điểm hơn rất nhiều.

Điều này cho chúng tôi một đám mây điểm thực sự dày đặc so lên tới hàng triệu, lớn hơn rất nhiều điểm so với việc thua thập bằng phương pháp truyền thống.

Điều này khiến các khách hàng của BVU thoải mái hơn rất nhiều khi quyết định sử dụng giải pháp máy bay không người lái.

Cuối cùng phương pháp này đã mang lại kết quả mà chúng tôi cần: họ có thể sử dụng dữ liệu chi tiết này để đưa ra các quyết định tốt hơn, sáng suốt hơn về dự án, xác định các vấn đề và rủi ro nhanh hơn và nhận được hiểu rõ hơn về những thách thức trong tương lai mà họ có thể phải đối mặt trong dự án”

Việc thiết lập các điểm kiểm soát mặt đất và xử lý chúng trong Agisoft Metashape có tác động đáng kể đến độ chính xác tuyệt đối: nó giúp chúng tôi xác định tọa độ trực quan và đảm bảo chúng phản ánh thực tế gần nhất có thể.

Có thể nói rằng “ Khi đề đến sự dễ dàng và hiệu quả, giải pháp máy bay không người lái (flycam,UAV,drone) đang đưa việc khảo sát lên một cấp độ hoàn toàn mới.”

kết quả Khảo sát địa hình tuyến đường bằng Flycam ở Đồng Nai
kết quả Khảo sát địa hình tuyến đường bằng Flycam ở Đồng Nai

Khảo sát địa hình Đà Lạt dự án Minh Phương Farm