Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện đo đạc GNSS tại Tân Bình và cắm mốc ranh đất phục vụ thi công xây dựng chung cư.

Chủ đầu tư: Công Ty Tnhh Đầu Tư Bất Động Sản Tân Bình

Mục đích: phục vụ thi công công trình chung cư

Khối lượng thực hiện:

  1. Thi công mốc toạ độ và đo tĩnh GNSS
  2. Đo đạc cắm mốc ranh dự án

Một số hình ảnh Đo đạc GNSS Tân Bình và cắm mốc ranh

Đo đạc GNSS Tân Bình và cắm mốc ranh
Đo đạc GNSS Tân Bình và cắm mốc ranh
Đo đạc GNSS Tân Bình và cắm mốc ranh
Đo đạc GNSS Tân Bình và cắm mốc ranh
Đo đạc GNSS Tân Bình và cắm mốc ranh
Đo đạc GNSS Tân Bình và cắm mốc ranh