Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt cung cấp dịch vụ Đo đạc khảo sát địa hình và cắm mốc tại Tây Ninh. Quy mô dự án: 1000ha, khối lượng thực hiện giai đoạn 1: 90ha.

Công việc thực hiện khảo sát đo đạc gồm:

  1. Đo kiểm tra hệ thống mốc toạ độ quốc gia và chọn 2 mốc ổn định
  2. Đo tĩnh GNSS phục vụ công tác đo đạc hiện trạng
  3. Cắm mốc ranh dự án giai đoạn 1.

Một số hình ảnh khảo sát đo đạc tại Tây Ninh

Đo đạc khảo sát địa hình và cắm mốc tại Tây Ninh
Đo đạc khảo sát địa hình và cắm mốc tại Tây Ninh
Đo đạc khảo sát địa hình và cắm mốc tại Tây Ninh
Đo đạc khảo sát địa hình và cắm mốc tại Tây Ninh
Đo đạc khảo sát địa hình và cắm mốc tại Tây Ninh
Đo đạc khảo sát địa hình và cắm mốc tại Tây Ninh
Đo đạc khảo sát địa hình và cắm mốc tại Tây Ninh
Đo đạc khảo sát địa hình và cắm mốc tại Tây Ninh
Đo đạc khảo sát địa hình và cắm mốc tại Tây Ninh
Đo đạc khảo sát địa hình và cắm mốc tại Tây Ninh
Đo đạc khảo sát địa hình và cắm mốc tại Tây Ninh
Đo đạc khảo sát địa hình và cắm mốc tại Tây Ninh