Khảo sát địa hình xã Cúc Phương thuộc huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình phục vụ công tác thiết kế ý tưởng quy hoạch khu sinh thái. Công ty HN Bách Việt chuyên khảo sát địa hình đã thực hiện khảo sát dự án này

Quy mô khảo sát địa hình 100ha, tỷ lệ bản đồ 1/500 đường đồng mức 1m.

Thiết bị sử dụng là máy GNSS RTK Hi Target V30 và máy Phantom 4 RTK.

Khảo sát địa hình có áp dụng Flycam và đo đạc truyền thống với RTK.

Để nâng cao độ chính xác, chúng tôi dùng nhiều điểm GCP để nâng cao độ chính xác và kiểm tra kết quả bản đồ địa hình.

Xem thêm Dịch vụ khảo sát địa hình uy tín

Một số hình ảnh khảo sát địa hình xã Cúc Phương huyện Nho Quan

Khảo sát địa hình xã Cúc Phương huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình
Khảo sát địa hình xã Cúc Phương huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình
Mốc tọa độ đường chuyền cấp 2
Mốc tọa độ đường chuyền cấp 2
Bay chụp khảo sát địa hình Ninh Bình
Bay chụp khảo sát địa hình Ninh Bình
Bình đồ 1/500 Ninh Bình
Bình đồ 1/500 Ninh Bình
Đo RTK Base Rover Ninh Bình
Đo RTK Base Rover Ninh Bình