Khảo sát địa hình chuyên nghiệp

Khảo sát địa hình thành lập bản đồ tỷ lệ 1/200, 1/500, 1/1000 phục vụ công tác thiết kế, san lấp và duyệt quy hoạch 1/500. Khảo sát địa hình bằng Flycam.

HOTLINE: 0963951375
Khảo sát địa hình 1
Khảo sát địa hình trong phát triên dự án

Khảo sát địa hình lập dự án đầu tư

Khảo sát địa hình phục vụ cung cấp dữ liệu phục vụ phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt quy hoạch tổng thể 1/500

Khảo sát địa hình phục vụ san lấp

Khảo sát địa hình phục vụ tính toán khối lượng san lấp

Bản đồ dịa hình là dự liệu đầu vào cực kỳ quan trọng trong công tác tính toán khối lượng đào đắp (san lấp). Số liệu khảo sát địa hình phải khách quan, trung thực và chính xác để khối lượng san lấp được tính toán hợp lý cho cả chủ đầu tư dự án và nhà thầu san lấp.

đo đạc định vị cắm mốc ranh đất
mua bán đất thổ cư
Khảo sát địa hình phục vụ thiết kế

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật

Cùng với dữ liệu địa chất, thủy văn, kết quả khảo sát địa hình là bản đồ thể hiện địa vật, độ cao. Qua đó, đơn vị tư vấn thiết kế sẽ dựa vào dáng đất để bố trí công trình phù hợp. Bên cạnh đó, các thông tin về hệ thống cống ngầm, điện…giúp cho việc thiết kế kết nối hạ tầng thuận lợi.