Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt tự hào là nhà thầu Đo đạc hệ thống điện ngầm bằng GPS và GPR dự án Cống Quỳnh 1 thuộc quận 1. Đo đạc hệ thống hạ tầng ngầm là công việc hết sức quan trọng phục vụ công tác quản lý trên nền GIS hiện nay

Đây là dự án ngầm hóa được Tổng Công ty Điện lực TPHCM đầu tư và do Công ty Điện lực Sài Gòn quản lý.

Tổng chiều dài ngầm hóa là 5km

Phạm vi công việc khảo sát công trình ngầm

Nhà thầu sử dụng thiết bị GPR chuyên dụng để xác định vị trí và độ sâu của cáp ngầm. Đo đạc vị trí cáp ngầm và hạ tầng ngầm bằng thiết bị đo đạc GPS RTK.

Một số hình ảnh đo đạc của dự án Công Quỳnh Giai đoạn 2

Đo đạc hệ thống điện ngầm bằng GPS và GPR dự án Cống Quỳnh 1
Đo đạc hệ thống điện ngầm bằng GPS và GPR dự án Cống Quỳnh 1
Đo đạc hệ thống điện ngầm bằng GPS và GPR dự án Cống Quỳnh 1
Đo đạc hệ thống điện ngầm bằng GPS và GPR dự án Cống Quỳnh 1
Đo đạc hệ thống điện ngầm bằng GPS và GPR dự án Cống Quỳnh 1
Đo đạc hệ thống điện ngầm bằng GPS và GPR dự án Cống Quỳnh 1