Khảo sát công trình ngầm dự án điện lực Sài Gòn do Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện. Tổng chiều dài đo đạc 35km dọc các tuyến phố khu vực quận 3 và quận 1 TPHCM.

Đơn vị thi công ngầm hóa: Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Trọng Nghĩa

Công ty Hợp Nhất Bách Việt bố trí 2 tổ đo đạc gồm các thiết bị:

KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ ÁN ĐIỆN LỰC SÀI GÒN
KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ ÁN ĐIỆN LỰC SÀI GÒN
  1. Máy toàn đạc điện tử và sào gương 5m
  2. Máy thu GNSS RTK T300
  3. Máy thu GNSS RTK Hi target V30 Plus
  4. Máy thu GNSS RTK Trimble R4S
  5. Bộ đàm và thiết bị bảo hộ

Mục đích khảo sát tuyến ngầm hóa điện

KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ ÁN ĐIỆN LỰC SÀI GÒN
KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ ÁN ĐIỆN LỰC SÀI GÒN

Hoàn công vị trí tọa độ và cao độ theo hệ tọa độ VN2000 và hệ cao độ Hòn Dấu Hải Phòng. Mục đích việc này để hoàn công lại vị trí chính xác của hệ thống ngầm phục vụ cho công tác quản lý tài sản trên nền GIS.

Một số hình ảnh đo đạc thực tế của Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt

KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ ÁN ĐIỆN LỰC SÀI GÒN 5 KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ ÁN ĐIỆN LỰC SÀI GÒN 6 KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ ÁN ĐIỆN LỰC SÀI GÒN 7 KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ ÁN ĐIỆN LỰC SÀI GÒN 8

KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ ÁN ĐIỆN LỰC SÀI GÒN
KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ ÁN ĐIỆN LỰC SÀI GÒN

XEM THÊM KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH BẰNG FLYCAM THÀNH LẬP MÔ HÌNH 3D