Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt là nhà thầu Khảo sát địa hình Bảo Lộc Lâm Đồng bằng UAV phục vụ thiết kế.

Chủ đầu tư: Công ty CP Sandals

Quy mô 6ha

Mục đích khảo sát địa hình phục vụ thiết kế quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật

Chúng tôi sử dụng thiết bị khảo sát địa hình chuyên nghiệp như máy toàn đạc điện tử, máy GNSS RTK và DJI Mavic 2 Pro.

Kết quả xử lý trên phần mềm Agisoft và phần mềm Civil 3D.

Một số hình ảnh khảo sát địa hình Bảo Lộc Lâm Đồng bằng UAV

Khảo sát địa hình Bảo Lộc Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình tại Bảo Lộc Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Bảo Lộc Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình tại  Bảo Lộc Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Bảo Lộc Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình tại Bảo Lộc Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Bảo Lộc Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình tại Bảo Lộc Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình Bảo Lộc Lâm Đồng bằng UAV
Khảo sát địa hình tại Bảo Lộc Lâm Đồng bằng UAV