Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt cung cấp dịch vụ Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Rú Lịnh Quảng Trị. Quy mô dự án 230Ha bao gồm khu rừng nguyên sinh 101ha.

Mục đích khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch 1/500 dự án khu du lịch sinh thái Rú Lịnh

Dự án Rú Lịnh thuộc huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị, nơi đây là vùng đất anh hùng trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ hào hùng.

Khối lượng công việc thực hiện gồm:

WebGIS khảo sát địa hình dữ liệu quy hoạch
WebGIS khảo sát địa hình và tích hợp dữ liệu quy hoạch
  1. Xây dựng và đo đạc 6 mốc khống chế tọa độ hạng IV
  2. Khảo sát địa hình 1/500 đường đồng mức 0,5m

Thiết bị HN Bách Việt sử dụng là:

  1. Máy thu GNSS RTK V30 Plus của thương hiệu Hi Target
  2. Máy bay Phantom 4 RTK
  3. Máy bay Mavic 2 Pro
  4. Bộ phát radio

Đội ngũ khảo sát địa hình của Bách Việt gồm 6 thành viên và thời gian hoàn thiện hồ sơ của dự án 20 ngày làm việc.

Để kết quả khảo sát trực quan hơn, chúng tôi xây dựng webGIS dự án Rú Lịnh Quảng Trị có tích hợp nhiều dữ liệu. Dữ liệu địa hình, VR360, ảnh trực giao bằng UAV. Xem ngay webGIS Rú Lịnh

Sau đây là một số hình ảnh và kết quả của khảo sát địa hình Rú Linh Quảng Trị

Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Rú Lịnh Quảng Trị
Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Rú Lịnh Quảng Trị
Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Rú Lịnh Quảng Trị
Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Rú Lịnh Quảng Trị
Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Rú Lịnh Quảng Trị
Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 dự án Rú Lịnh Quảng Trị