Công ty HN Bách Việt thực hiện khảo sát địa hình và Đo đạc tính toán trữ lượng khoáng sản mỏ đá Đồng Nai. Đây là nhiệm vụ mỗi 6 tháng nhằm báo cáo tình trạng khai thác khoáng sản theo quy định của Bộ Công Thương, Sở Công Thương và Sở Tài và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

LIÊN HỆ TƯ VẤN BÁO GIÁ 0903692185

Khu vực khảo sát là mỏ đá tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Xem bài: CÔNG TY TƯ VẤN TÍNH TOÁN TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN

Xem bài: Scan quét 3D tính toán trữ lượng khoáng sản bằng UAV máy scan 3D

Phương pháp đo đạc là sử dụng Flycam để bay chụp mỏ đá và phương pháp đo RTK để đo đạc hiện trạng địa hình. Đây là cách tối ưu để đảm bảo độ chính xác đo đạc mỏ đá trong điều kiện khu vực khảo sát hiểm trở.

Xem thêm: Công ty dịch vụ tính toán trữ lượng mỏ đá mỏ cát

Khối lượng công việc thực hiện như sau:

Đo vẽ lập bản đồ hiện trạng địa hình khu mỏ đá Soklu 6

Địa điểm: Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Stt Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng hợp đồng
1 Đo đạc lập bản đồ hiện trạng địa hình khu vực moong khai thác (tỷ lệ 1:1000) Ha 5
2 Biên vẽ diện tích còn lại (tỷ lệ 1:2000) Ha 46,5
3 Vẽ mặt cắt hiện trạng Công 6
4 Biên tập mặt cắt hiện trạng Công 6
5 Biên tập thể hiện ranh thuê đất lên bản đồ hiện trạng địa hình Công 6
6 Tính toán khối lượng khai thác Mỏ 1
7 Chi phí vận chuyện đi đo Lần 1

Kết quả thực hiện đo đạc tính toán trữ lượng mỏ đá là:

  1. Bản đồ địa hình
  2. Bản đồ khai thác mỏ đá
  3. Báo cáo đo đạc và tính toán trữ lượng khoáng sản

Một số hình ảnh đo đạc tính toán trữ lượng khoáng sản mỏ đá tại Đồng Nai

Đo đạc tính toán trữ lượng khoáng sản mỏ đá Đồng Nai
Đo đạc tính toán trữ lượng khoáng sản mỏ đá Đồng Nai bằng flycam
Kết quả bản đồ địa hình mỏ đá từ Flycam - Đo đạc tính toán trữ lượng khoáng sản
Kết quả bản đồ địa hình mỏ đá từ Flycam – Đo đạc tính toán trữ lượng khoáng sản
Bản đồ địa hình mỏ đá từ Flycam - Đo đạc tính toán trữ lượng mỏ đá
Kết quả bản đồ địa hình mỏ đá từ Flycam – Đo đạc tính toán trữ lượng mỏ đá

Xem thêm bài: Khảo sát địa hình mỏ đá Bình Dương