Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện khảo sát bằng UAV Phantom 4 RTK khu dự án Lan Anh, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Mục đích khảo sát cung cấp ảnh trực giao toàn bộ dự án.

Quy mô bay chụp 50 Ha.

Tỷ lệ bản đồ cần thành lập 1/500.

Thiết bị sử dụng gồm Phantom 4 RTK, Mavic 2 pro và máy thu GNSS RTK.

Xem thêm: khảo sát địa hình Đà Lạt 

Một số hình ảnh khảo sát UAV tại Đà Lạt và kết quả

Kết quả: xem tại link https://geo.bachvietunited.com/lan-anh-da-lat/

Bản đồ địa hình trên nền webgis
Bản đồ địa hình trên nền webgis
Ảnh trực giao tích hợp ảnh VR 360 thực tế ảo
Ảnh trực giao tích hợp ảnh VR 360 thực tế ảo
Ảnh VR 360 Đà Lạt
Ảnh VR 360 Đà Lạt