Khảo sát dọc tuyến bằng Flycam tại Bến Tre được team DRONE của Hợp Nhất Bách Việt thực hiện tại Bến Tre. Công ty Bách Việt chuyên khảo sát địa hình, ứng dụng GIS vào webGISkhảo sát địa hình đáy sông, đáy biển bằng đo sâu hồi âm.

Mục đích cung cấp ảnh và bình đồ dọc tuyến thiết kế tại tỉnh Bến Tre

Phương tiện sử dụng:

Xem thêm: dịch vụ khảo sát địa hình bằng Flycam chuyên nghiệp

Khảo sát dọc tuyến bằng Flycam tại Bến Tre
Khảo sát dọc tuyến bằng Flycam tại Bến Tre

Máy bay Phantom 4 Pro

Máy thu GNSS RTK để xác định cao độ, tọa độ điểm GCP

Một số hình ảnh thực hiện tại hiện trường và kết quả bay chụp

Khảo sát dọc tuyến bằng Flycam tại Bến Tre
Khảo sát dọc tuyến bằng Flycam tại Bến Tre
Khảo sát dọc tuyến bằng Flycam tại Bến Tre
Khảo sát dọc tuyến bằng Flycam tại Bến Tre
Khảo sát dọc tuyến bằng Flycam tại Bến Tre
Khảo sát dọc tuyến bằng Flycam tại Bến Tre
Khảo sát dọc tuyến bằng Flycam tại Bến Tre
Khảo sát dọc tuyến bằng Flycam tại Bến Tre

Xem thêm: Top 4 flycam giá rẻ đáng mua năm 2021