Công ty HN Bách Việt thi công khảo sát địa hình 3D bằng UAV tại Nha Trang Khánh Hòa phục vụ thiết kế quy hoạch.

LIÊN HỆ BÁO GIÁ 0903692185

Quy mô khảo sát địa hình 6.8Ha.

Thiết bị khảo sát địa hình:

  1. Phantom 4 RTK
  2. Máy Hi Target V30

Mục đích lập bình đồ 1/2000 phục vụ thiết kế

Kết quả bàn giao:

  1. Bản đồ địa hình
  2. Mô hình 3D Point Cloud
  3. Ảnh trực giao

Một số hình ảnh khảo sát địa hình bằng Flycam Nha Trang

Khảo sát địa hình Flycam Nha Trang Khánh Hòa
Khảo sát địa hình Flycam Nha Trang Khánh Hòa
Khảo sát địa hình Flycam Nha Trang Khánh Hòa
Khảo sát địa hình Flycam Nha Trang Khánh Hòa
Khảo sát địa hình Flycam Nha Trang Khánh Hòa
Khảo sát địa hình Flycam Nha Trang Khánh Hòa