Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt cung cấp dịch vụ Khảo sát địa hình Bảo Lộc Lâm Đồng bằng UAV. Mục đích khảo sát địa hình phục vụ công tác thiết kế quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật

Vị trí: Tanyoli Amusement Park Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Quy mô khảo sát địa hình 12Ha

Công ty khảo sát địa hình Bách Việt sử dụng máy toàn đạc điện tử, máy RTK, Flycam để khảo sát địa hình

Một số hình ảnh Khảo sát địa hình Ninh Thuận bằng RTK

Một số hình ảnh Khảo sát địa hình Ninh Thuận bằng RTK
Một số hình ảnh Khảo sát địa hình Ninh Thuận bằng RTK
Một số hình ảnh Khảo sát địa hình Ninh Thuận bằng RTK
Một số hình ảnh Khảo sát địa hình Ninh Thuận bằng RTK

Kết quả kháo sát địa hình cung cấp bản đồ địa hình, báo cáo khảo sát địa hình và ảnh trực giao UAV.