Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện Khảo sát địa hình huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa. Quy mô khảo sát gồm 2 khu vực

LIÊN HỆ BÁO GIÁ ĐO ĐẠC ĐỊA CHẤT KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH 0903692185

  1. Khu vực 1: 2.5 Ha
  2. Khu vực 2: 3.5 Ha

Xem thêm bài: Khảo sát địa hình địa chất Khánh Hòa

Địa điểm huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

Khu vực là vùng đồi núi khá cao. Công tác khảo sát được hỗ trợ bởi thiết bì:

  1. Máy Phantom 4 RTK
  2. Máy Hi Target V30 Plus GNSS

Mục đích khảo sát địa hình phục vụ thiết kế farm stay

Một số hình ảnh đo đạc khảo sát địa hình huyện Ninh Hòa

Khảo sát địa hình huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa
Khảo sát địa hình huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa
Khảo sát địa hình huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa
Khảo sát địa hình Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa
Khảo sát địa hình huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa
Khảo sát địa hình Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa