Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đak Nông. Đây là một dự án khảo sát hiện trạng tuyến đường giao thông cho nhà thầu vận chuyển thiết bị từ Trung Quốc.

Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đak Nông
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đak Nông

Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió rất quan trọng cho dự án điện gió. Vì các thiết bị như tuabin, cánh quạt, thân có kích thước vô cùng lớn. Phải sử dụng thiết bị vận chuyển chuyên dụng mới đảm bảo an toàn trong vận chuyển.

Team khảo sát địa hình của Hợp Nhất Bách Việt sử dụng thiết bị đo đạc RTK T300, thiết bị chụp 360

khảo sát địa hình điện gió
khảo sát địa hình điện gió – ranh tổng thể dự án
Khảo sát địa hình điện gióa
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đak Nông
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đak Nông
Khảo sát tuyến vận chuyển thiết bị điện gió Đak Nông

XEM THÊM KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ ÁN ĐIỆN LỰC SÀI GÒN