Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện Khảo sát địa hình bằng UAV tại Xuân Lộc Đồng Nai. Khảo sát địa hình Flycam phục vụ công tác thiết kế quy hoạch.

Mục đích khảo sát địa hình phục vụ thiết kế quy hoạch farmstay

Quy mô khảo sát địa hình 1Ha

Sản phẩm khảo sát địa hình Xuân Lộc:

  1. Bản đồ địa hình 1/500
  2. Bình đồ ảnh
  3. Mô hình 3D point cloud
  4. Web xem 3D trực tuyến

Một số hình ảnh khảo sát địa hình Xuân Lộc

Khảo sát địa hình bằng UAV tại Xuân Lộc Đồng Nai
Khảo sát địa hình bằng UAV tại Xuân Lộc Đồng Nai
Khảo sát địa hình bằng UAV tại Xuân Lộc Đồng Nai
Khảo sát địa hình bằng UAV tại Xuân Lộc Đồng Nai
Khảo sát địa hình bằng UAV tại Xuân Lộc Đồng Nai
Khảo sát địa hình bằng UAV tại Xuân Lộc Đồng Nai