Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt

Chuyên đo đạc địa chính – Khảo sát địa hình – WebGIS và mobile mapping

Dovenhanh.com

Chúng tôi là

Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt được thành lập bởi các kỹ sư trắc địa và bản đồ với nhiều năm kinh nghiệm.

Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt về văn hóa cũng như nền tảng học vấn của từng nhân sự. Qua đó, kết thành sức mạnh tập thể thông quan xây dựng cơ cấu tổ chức tập trung vào khách hàng.

Cung cấp dịch vụ chất lượng cao với việc vận dụng nhiều công nghệ vào sản phẩm đo đạc: webGIS, 3D model… để gia tăng giá trị sản phẩm đến khách hàng.

SỨ MỆNH

Chúng tôi kết nối sức mạnh về trí thức và sáng tạo của nhân sự nội tại.

Cung cấp dịch vụ đo đạc, khảo sát và tư vấn xây dựng chất lượng cao.

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong sản xuất và cung cấp dịch vụ đo đạc.

Tham gia chuyển đổi số tại Việt Nam trong lãnh vực đo đạc bản đồ và khảo sát xây dựng.

Tầm nhìn đến 2025

  1. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đo đạc địa chính, khảo sát và tư vấn xây dựng với 500+ dự án.
  2. Ứng dụng ERP trong quản lý doanh nghiệp.
  3. Được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

TẦM NHÌN