Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện khảo sát 3D hiện trạng địa hình bằng công nghệ Flycam UAV tại Quy Nhơn phục vụ thiết kế concept.

Quy mô khảo sát 3D bằng flycam: 130Ha

Xem thêm: khảo sát địa hình 3D bằng Flycam

Địa điểm tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thiết bị sử dụng khảo sát là flycam phantom 4 RTK.

Một số hình ảnh khảo sát 3D bằng UAV ở Quy Nhơn

Đo đạc GPC
Đo đạc GPC
Đo đạc điểm check point
Đo đạc điểm check point
Chuẩn bị bay chụp 3D
Chuẩn bị bay chụp 3D
Khảo sát 3D địa hình bằng UAV dự án tại Quy Nhơn
Khảo sát 3D địa hình bằng UAV dự án tại Quy Nhơn

Sản phẩm bàn giao là mô hình 3D point Cloud hỗ trợ nhiều phần mềm như Civil 3D, 3Ds max, REVIT…