Khảo sát địa hình 3D bằng Flycam là cần thiết phục vụ công tác thiết kế cảnh quan và ý tưởng. Đặc biệt dự án khảo sát địa hình 3D này là khu du lịch sinh thái Nhân Tâm.

Xem thêm: khảo sát địa hình 3D bằng Flycam

LIÊN HỆ BÁO GIÁ 0903692185 

Mục đích khảo sát thể hiện địa hình và hiện trạng để phục vụ cải tạo khu du lịch sinh thái.

Quy mô khảo sát địa hình: 15Ha

Địa điểm: Khu du lịch Nhân Tâm huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

Thiết bị sử dụng là máy toàn GPS Hi Target và Phantom 4 RTK

Một số hình ảnh thức địa khảo sát địa hình 3D Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

Khảo sát địa hình 3D huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa
Khảo sát địa hình 3D huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa
Khảo sát địa hình 3D huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa
Khảo sát địa hình 3D huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

Sản phẩm bàn giao:

  1. Bản đồ địa hình
  2. Mô hình 3D Point Cloud
  3. Ảnh trực giao toàn dự án