Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt khảo sát địa hình phú quốc bằng flycam. Dự án tại xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang

Mục đích khảo sát địa hình thành lập bản đồ địa hình 1/2000 phục vụ quy hoạch

Chủ đầu tư: Cityland.

Thiết bị sử dụng khảo sát đo đạc gồm: máy toàn đạc điện tử, máy RTK, máy bay phantom 4 RTK.

Một số hình ảnh đo đạc tại Phú Quốc

Xem thêm bài: Khảo sát địa hình bằng Flycam/ UAV

Khảo sát địa hình Phú Quốc bằng Flycam UAV
Đi thuyền vào dự án
Khảo sát địa hình Phú Quốc bằng Flycam UAV
Điểm GCP
Khảo sát địa hình Phú Quốc bằng Flycam UAV
Khảo sát địa hình Phú Quốc bằng Flycam UAV
Khảo sát địa hình Phú Quốc bằng Flycam UAV
Khảo sát địa hình Phú Quốc bằng Flycam UAV
Khảo sát địa hình Phú Quốc bằng Flycam UAV
Khảo sát địa hình Phú Quốc bằng Flycam UAV
Khảo sát địa hình Phú Quốc bằng Flycam UAV
Khảo sát địa hình Phú Quốc bằng Flycam UAV
Khảo sát địa hình Phú Quốc bằng Flycam UAV
Khảo sát địa hình Phú Quốc bằng Flycam UAV