Khảo sát địa hình xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận phục vụ công tác lập quy hoạch.

Quy mô khảo sát địa hình 300ha.

Thiết bị sử dụng là máy RTK Hi Target, Phantom 4 RTK, Phantom 4 PPK và Mavic 2 Pro

Tỷ lệ bản đồ địa hình 1/2000

Chiều cao bay thiết kế 120m và độ phủ dọc và ngang là 80%

Kết quả khảo sát địa hình bằng Flycam được xử lý trên phần mềm Agisoft Metashap

Một số hình ảnh thực địa khảo sát địa hình Phan Thiết

Bay UAV Đo RTk Khảo sát địa hình Thiện Nghiệp, Phan Thiết Bình Thuận
Bay UAV Đo RTk Khảo sát địa hình Thiện Nghiệp, Phan Thiết Bình Thuận
Đo RTk Khảo sát địa hình Thiện Nghiệp, Phan Thiết Bình Thuận
Đo RTk Khảo sát địa hình Thiện Nghiệp, Phan Thiết Bình Thuận
Đo RTK
Đo RTK