Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp đảo Đại Phước Đồng Nai.

Mục đích đo đạc khảo sát địa hình ô lưới 10x10m phục vụ tính toán khối lượng san lấp, đào đắp

Địa điểm: đảo Đại Phước, Đồng Nai

Thiết bị sử dụng là máy toàn đạc điện tử, RTK

Phương pháp tính toán bằng phần mềm Civil 3D

Quy mô khảo sát 30 Ha.

Thời gian thực hiện 8 ngày làm việc với 5 nhân sự chuyên nghiệp.

Một số hình ảnh đo đạc tại hiện trường

Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp đảo Đại Phước Đồng Nai

Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp đảo Đại Phước Đồng Nai
Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp đảo Đại Phước Đồng Nai

Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp đảo Đại Phước Đồng Nai Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp đảo Đại Phước Đồng Nai