Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt cung cấp dịch vụ khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam Hậu Giang.

Xem thêm: khảo sát địa hình dọc tuyến bằng flycam 

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CTGT – CIENCO1

Khối lượng khảo sát dọc tuyến: 18km

Cấp địa hình cấp 3 và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m.

Thiết bị khảo sát địa hình : T300 GNSS và Flycam Phantom 4 RTK .

Một số hình ảnh khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam Hậu Giang

Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam tại Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam tại Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam tại Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam tại Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam tại Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam tại Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam Hậu Giang
Khảo sát địa hình dọc tuyến bằng Flycam tại Hậu Giang