Khảo sát địa hình bằng UAV mang lại tính hiệu quả cao: nhanh, chính xác, chi phí thấp. Công ty HN Bách Việt tham gia khảo sát địa hình dự án tại Đức Hòa Long An bằng Flycam

LIÊN HỆ BÁO GIÁ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH 0903692185

Mục đích: khảo sát thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 phục vụ công tác thiết kế.

Các thiết bị sử dụng gồm:

  1. Máy thu GNSS RTK Hi Target
  2. Máy thủy bình
  3. Máy toàn đạc điện tử
  4. Máy bay Phantom 4 RTK
  5. Máy bay Mavic 2 Pro

Đội khảo sát địa hình gồm 8 nhân sự

Thời gian thực hiện liên tục 20 ngày gồm thứ 7, Chủ Nhật để kiệp tiến độ bàn giao.

Xem thêm: Công ty dịch vụ khảo sát địa hình uy tín

Một số hình ảnh khảo sát địa hình Long An

Dẫn thủy chuẩn hạng IV
Dẫn thủy chuẩn hạng IV
Đo dẫn thủy chuẩn hạng IV
Đo dẫn thủy chuẩn hạng IV
Dẫn thủy chuẩn
Dẫn thủy chuẩn
Đo lưới khống chế tọa độ hạng IV
Đo lưới khống chế tọa độ hạng IV
Mốc hạng IV mới xây dựng
Mốc hạng IV mới xây dựng