Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt là nhà thầu đo đạc khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 và khảo sát hạ tầng dự án Hưng Phú tại Cái Răng Cần Thơ.

Mục đích khảo sát địa hình phục vụ công tác cải tạo hạ tầng và điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án

Chủ đầu tư là Công Ty Cp Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Phi Long

Hạng mục công việc gồm:

  1. Khai thác mốc khống chế cao độ Quốc gia
  2. Đo đạc lập mốc khống chế tọa độ hạng IV
  3. Thủy chuẩn hạng IV
  4. Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0.5m (hệ thống hạ tầng: điện, thoát nước, đỉnh đáy cống, đỉnh và đáy hố ga)
  5. Mở và lắp đặt hố ga phục vụ đo đạc đỉnh cống, đáy cống, đáy hố ga
  6. Lập báo cáo, in bản vẽ

Nhân sự khảo sát của Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt gồm 5 nhân sự. Máy móc thiết bị hiện đại và có trang bị an toàn đầy đủ.

Một số hình ảnh đo đạc Cái Răng Cần Thơ

Mốc cơ sở quốc gia để đo nối về dự án
Mốc cơ sở quốc gia để đo nối về dự án
Đo đạc chi tiết bằng toàn đạc
Đo đạc chi tiết bằng toàn đạc

Khảo sát địa hình 1/500 Cái Răng Cần Thơ 2

Đo sâu đáy hố ga
Đo sâu đáy hố ga
Khảo sát địa hình 1/500 Cái Răng Cần Thơ
Khảo sát địa hình 1/500 Cái Răng Cần ThơKhảo s