Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thi công đo đạc khảo sát địa hình tại quận 3, TPHCM.

Phạm vi công việc khảo sát địa hình gồm

  1. Xây dựng và đo đạc mốc khống chế tọa độ
  2. Đo dẫn thủy chuẩn
  3. Đo đạc chi tiết 1/500 hiện trạng 3 mặt tiền đường
  4. Đo đạc chi tiết 1/500 bên trong dự án
  5. Mở hố ga đo đạc độ sâu hố ga phục vụ đấu nối hạ tầng

Một số hình ảnh thi công khảo sát địa hình quận 3 TPHCM

Khảo sát địa hình quận 3 TPHCM
Khảo sát địa hình quận 3 TPHCM
Khảo sát địa hình quận 3 TPHCM
Khảo sát địa hình quận 3 TPHCM
Khảo sát địa hình quận 3 TPHCM
Khảo sát địa hình quận 3 TPHCM