Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp Củ Chi TPHCM. Công ty Hợp Nhất Bách Việt chuyên khảo sát địa hìnhđo đạc nhà đất TPHCM.

Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp Củ Chi TPHCM vớ diện tích khu vực khảo sát: 15ha.

Mục đích đo đạc: tính toán khối lượng san lấp.

Thiết bị sử dụng: máy toàn đạc điện tử.

Phương pháp đo đạc: đo đạc hệ toạ độ, cao độ giả định.

Địa điểm đo đạc: xã Phước Thành, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh đo đạc tại thực địa bởi BVU team:

Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp Củ Chi TPHCM
Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp Củ Chi TPHCM
Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp Củ Chi TPHCM
Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp Củ Chi TPHCM
Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp Củ Chi TPHCM
Khảo sát địa hình tính toán khối lượng san lấp Củ Chi TPHCM