Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 bằng UAV flycam dự án Saigon Eco Lake Long An

Quy mô khảo sát địa hình 1 phần dự án

Thiết bị sử dụng máy GNSS RTK Hi Target V30

Máy bay không người lái Mavic 2 pro

Một số hình ảnh khảo sát địa hình bằng flycam tại Long An

Khảo sát địa hình flycam dự án Saigon Eco Lake Long An
Khảo sát địa hình flycam dự án Saigon Eco Lake Long An
Khảo sát địa hình flycam dự án Saigon Eco Lake Long An
Khảo sát địa hình flycam dự án Saigon Eco Lake Long An
Khảo sát địa hình flycam dự án Saigon Eco Lake Long An
Khảo sát địa hình flycam dự án Saigon Eco Lake Long An
Khảo sát địa hình flycam dự án Saigon Eco Lake Long An
Khảo sát địa hình flycam dự án Saigon Eco Lake Long An
Khảo sát địa hình flycam dự án Saigon Eco Lake Long An
Khảo sát địa hình flycam dự án Saigon Eco Lake Long An
Khảo sát địa hình flycam dự án Saigon Eco Lake Long An
Khảo sát địa hình flycam dự án Saigon Eco Lake Long An