ĐO ĐẠC ĐỊNH VỊ CHÔN TRỤ GÓC RANH ĐẤT

Định vị phân lô dự án nhà ở

Tư vấn cắm mốc ranh dự án nhà ở theo bản đồ phân lô tổng thể 1/500 phục vụ công tác bàn giao ranh đất cho người mua.

Lập hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch trình Ủy ban Nhân dân quận, huyện phê duyệt. Cắm mốc ranh chỉ giới đường đỏ, ranh giao thông, ranh vùng cấm xây dựng theo thông tư 10/2016/TT-BXD. Áp dụng các khu vực đã có quy hoạch 1/2000 hoặc 1/500.

Tư vấn cắm mốc ranh quy hoạch và lập hồ sơ cắm mốc ranh.

Đo đạc định vị cắm mốc ranh thửa đất phục vụ bàn giao ranh đất và bàn giao thi công xây dựng

Đo đạc xác định vị trí khu đất theo sổ hồng đã cấp (mới hoặc cũ). Đo đạc cắm mốc thi công xây dựng nhà ở, xây tường rào bảo vệ ranh đất. Định vị vị trí thửa đất phục vụ tìm kiếm thửa đất tại thực địa.