Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt đo đạc hiện trạng hệ thống thoát nước nhà máy Tân Phú MInh phục vụ thiết kế lại hệ thống thoát nước

Quy mô đo đạc kháo sát:

Toàn bộ hệ thống thoát nước thải và thoát nước mưa

Vị trí khảo sát: tỉnh Long An

Đo đạc hiện trạng hệ thống thoát nước Nhà máy Tân Phú Minh
Đo đạc hiện trạng hệ thống thoát nước Nhà máy Tân Phú Minh

Phạm vi công việc đo đạc khảo sát ngầm:

  1. Đo đạc đỉnh cống, đáy cống, đỉnh và đáy hố ga thoát nước mưa và nước thải.
  2. Mở nắp cống và lắp lại nắp cống.

Một số hình ảnh khảo sát địa hình

Đo đạc hiện trạng hệ thống thoát nước Nhà máy Tân Phú Minh
Đo đạc hiện trạng hệ thống thoát nước Nhà máy Tân Phú Minh
Đo đạc hiện trạng hệ thống thoát nước Nhà máy Tân Phú Minh
Đo đạc hiện trạng hệ thống thoát nước Nhà máy Tân Phú Minh

XEM THÊM ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG 2