Công ty Bách Việt thực hiện đo đạc Kiểm tra mốc khống chế cao toạ độ và mốc ranh dự án Thuỷ Sinh phường Phú Hữu, quận 9 (cũ) thành phố Hồ Chí Minh. Dự án khu nhà ở thấp tầng do Công ty Khang Điền đầu tư.

Mục đích đo đạc

  1. Điểm tra mốc toạ độ do chủ đầu tư bàn giao
  2. KIểm tra mốc cao độ do chủ dầu tư bàn giao
  3. Đo đạc kiểm tra ranh mốc dự án
  4. Đo đạc kiểm tra vị trí các công trình trong dự án
  5. Đo đạc định vị tim trục dự án

Một số hình ảnh thực hiện đo đạc tại dự án Thuỷ Sinh Quận 9

Kiểm tra mốc khống chế cao toạ độ và mốc ranh dự án Thuỷ Sinh
Kiểm tra mốc khống chế cao toạ độ và mốc ranh dự án Thuỷ Sinh
Kiểm tra mốc khống chế cao toạ độ và mốc ranh dự án Thuỷ Sinh
Kiểm tra mốc khống chế cao toạ độ và mốc ranh dự án Thuỷ Sinh
Kiểm tra mốc khống chế cao toạ độ và mốc ranh dự án Thuỷ Sinh
Kiểm tra mốc khống chế cao toạ độ và mốc ranh dự án Thuỷ Sinh
Kiểm tra mốc khống chế cao toạ độ và mốc ranh dự án Thuỷ Sinh
Kiểm tra mốc khống chế cao toạ độ và mốc ranh dự án Thuỷ Sinh