Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt đo đạc hiện trạng vị trí và cắm mốc ranh đất tại tỉnh Bình Dương

Mục đích đo đạc hiện trạng Bình Dương:

  1. Xác định lại ranh đất chính xác theo yêu cầu của 2 chủ ranh đất giáp ranh
  2. Cắm mốc ranh đất tại hiện trường

Một số hình ảnh thực hiện đo đạc địa chính Bình Dương

Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương
Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương
Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương
Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương
Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương
Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương
Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương
Đo đạc hiện trạng vị trí Bình Dương

XEM THÊM ĐO ĐẠC PHỤC HỒI RANH BỊ LẤN CHIẾM TẠI QUẬN 2