Công ty Hợp Nhất Bách Việt thực hiện đo đạc hiện trạng vị trí nhà ở đất ở tại quận 9 cũ nay thuộc tp. Thủ Đức, TPHCM.

Mục đích đo đạc: kiểm tra diện tích hiện trạng và ranh theo GCN quyền sử dụng đất.

Thiết bị sử dụng máy toàn đạc điện tử.

Khối lượng thực hiện đo đạc hiện trạng 2 khu đất.

Đo đạc hiện trạng vị trí quận 9 Thủ Đức
Đo đạc hiện trạng vị trí quận 9 Thủ Đức

Xem thêm dịch vụ đo đạc nhà đất tphcm