Đo đạc hiện trạng và kiểm tra nội nghiệp 6 thửa đất quận 2 được thực hiện bởi Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt. Công ty Bách Việt chuyên khảo sát địa hình, quét 3D hiện trạng và đo đạc địa chính nhà đất.

LIÊN HỆ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH NHÀ ĐẤT QUẬN 2 0963951375

Phạm vi công việc đo đạc hiện trạng vị trí quận 2.

  1. Xây dựng 4 mốc GPS
  2. Đo đạc hiện trạng vị trí
  3. Kiểm tra nội nghiệp bản vẽ hiện trạng vị trí
  4. Cắm mốc ranh đất cho 6 thửa đất sau khi kiểm tra nội nghiệp

Khảo sát địa hình Đà Lạt dự án Minh Phương Farm

Đo đạc kiểm tra nội nghiệp bản vẽ hiện trạng vị trí quận 2
Đo đạc kiểm tra nội nghiệp bản vẽ hiện trạng vị trí quận 2

Mục đích đo đạc hiện trạng vị trí

Xây dựng mốc khống chế tọa độ tại quận 2
Xây dựng mốc khống chế tọa độ tại quận 2
  1. Mục đích để xác định vị trí đất
  2. Cấp sổ hồng mới
  3. Thực hiện chuyển nhượng bất động sản

Một số thiết bị sử dụng đo đạc

  1. 5 máy GPS
  2. Máy toàn đạc điện tử

Một số hình ảnh đo đạc hiện trạng tại quận 2

Đo đạc hiện trạng và kiểm tra nội nghiệp 6 thửa đất quận 2
Đo đạc hiện trạng và kiểm tra nội nghiệp 6 thửa đất quận 2
Đo đạc hiện trạng và kiểm tra nội nghiệp 6 thửa đất quận 2
Đo đạc hiện trạng và kiểm tra nội nghiệp 6 thửa đất quận 2
Đo đạc hiện trạng và kiểm tra nội nghiệp 6 thửa đất quận 2
Đo đạc hiện trạng và kiểm tra nội nghiệp 6 thửa đất quận 2