Một dự án tai Bến Tre cần cải tạo và quy hoạch lại. Nhà thầu khảo sát địa hình Bách Việt thực hiện đo đạc toàn bộ công trình tại Bến Tre phục vụ thiết kế quy hoạch

Địa điểm đo đạc tại tỉnh Bến Tre

Thiết bị sử dụng đo đạc là máy toàn đạc điện tử, máy RTK, Flycam Mavic 2 Pro.

Công tác đo đạc thực hiện tại hiện trường đủ để biên tập thành lập bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng với độ chính xác cao.

Kết quả được chủ đầu tư hài lòng và chấp thuận đưa vào sử dụng.

Chúng tôi là nhà thầu khảo sát địa hình, đo đạc địa chính tại Bến Tre. Sau đây là một số hình ảnh đo đạc hiện trạng công trình tại tỉnh Bến Tre.

Hình ảnh đo đạc hiện trạng công trình tại Bến Tre

Đo đạc hiện trạng công trình tại Bến Tre
Đo đạc hiện trạng công trình tại Bến Tre
Đo đạc hiện trạng công trình tại Bến Tre
Đo đạc hiện trạng công trình tại Bến Tre
Đo đạc hiện trạng công trình tại Bến Tre
Đo đạc hiện trạng công trình tại Bến Tre
Đo đạc hiện trạng công trình tại Bến Tre
Đo đạc hiện trạng công trình tại Bến Tre